Wanneer u een patiënt wilt doorverwijzen naar het Erasmus MC, centrum voor longtransplantatie, stellen wij het op prijs als u van tevoren met ons over uw patiënt overlegt.

Vooroverleg

U kunt contact met ons opnemen voor vooroverleg over een mogelijke verwijzing, bijvoorbeeld wanneer u vragen heeft over indicaties en contra-indicaties, over de timing voor longtransplantatie of als u twijfelt over een eventuele verwijzing. U kunt altijd spreken met één van de longtransplantatie-artsen.

Contact voor verwijzers

Voor overleg, neem contact op met ons secretariaat longtransplantatie.

Maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08.00 – 16.00 uur, op telefoonnummer 010 703 56 96.

Spoed longtransplantatie

Bij de vraag voor een beoordeling voor een spoed longtransplantatie zal altijd per patiënt een individuele afweging worden gemaakt. Dit doen wij vaak na een beoordeling van de patiënt in het betreffende ziekenhuis. Het verzoek is om bij twijfel over de geschiktheid van de patiënt voor longtransplantatie in een vroeg stadium met een van de longtransplantatie-artsen te overleggen.

Longtransplantatie bij COVID

Door de COVID19 pandemie is er een nieuwe indicatie voor longtransplantatie ontstaan. Voor de patiëntengroep met een non-resolving ARDS door COVID19 is er door de NTS een richtlijn uitgebracht (okt 2020).

Hierbij dienen patiënten ten minste te voldoen aan de volgende indicaties in afwezigheid van contra-indicaties.

 • Zeer aannemelijk dat infectie niet actief aanwezig is (meerdere negatieve COVID19 testen)

 • Mono orgaanfalen van de longen

 • Beademing

 • ‘ideale patiënt’

 • 60 jaar of jonger

 • Familie ondersteuning met goedkeuring

 • Revalidatie potentieel

 • Bij voorkeur keuring door longtransplantatie-arts

 • Bij voorkeur keuring door longtransplantatie-arts

 • Geen contra-indicaties: actieve COVID19 infectie, comorbiditeit (m.u.v. tijdelijke nierdialyse), roken, drugsgebruik, alcohol abuses, andere systemische infecties. Leeftijd >60 jaar is een relatieve contra-indicatie

 • Voor de verdere informatie verwijzen we door naar de Richtlijn longtransplantatie na COVID-19 van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Indicatiestelling

De belangrijkste indicaties voor longtransplantatie zijn patiënten met een longaandoening die dermate ernstig is dat het uiteindelijk leidt tot overlijden: meer dan 50% risico op overlijden in de komende 2 jaar, zonder transplantatie, ondanks optimale behandeling en waarbij de verwachting is dat longtransplantatie aanzienlijke overlevingswinst oplevert.

U kunt daarbij denken aan eindstadium Cystic Fibrosis, eindstadium COPD/emfyseem, pulmonale arteriële hypertensie op triple therapie, idiopathische of familiaire longfibrose (ook in vroeg stadium), eindstadium interstitieel longlijden anderszins, eindstadium bronchiëctasieën of andere niet genoemde ernstige longaandoeningen.

Bij patiënten wij wie u inschat dat ze gemotiveerd zijn voor een dergelijk traject en het aankunnen beoordelen we ze graag en lichten we ze uitgebreid voor.

Verwijscriteria per indicatie-diagnose:

Obstructieve longziekten (COPD, bronchiolitis obliterans)

Ondanks maximale behandeling (inclusief optimalisatie training/voeding):

 • BODE index 7-10

of

 • BODE index > of gelijk aan 6 en 2 of meer van de volgende criteria:
  • FEV1 < 20%
  •  Zes minuten looptest < 200 m
  • Hypercapnie ondanks zuurstof therapie of NIV
  • Frequente opnames i.v.m. exacerbaties
  • Cor pulmonale met mPAP > 25/ RVP > 50 mmHg

Cystische Fibrose en non-CF bronchiëctasieën

Ondanks maximale behandeling (inclusief optimalisatie training/voeding):

 • FEV1 < 30% of snel afnemende FEV1 (met name bij jongere vrouwen)
 • Toename in exacerbatie frequentie of IC opname i.v.m. exacerbatie
 • Herhaaldelijke of refractaire pneumothorax
 • Herhaaldelijke hemoptoë of hemoptoë niet goed reagerend op embolisatie
 • Oncontroleerbare malnutritie met als enige aanwijsbare oorzaak bronchiale infecties
 • Hypercapnie of zuurstof behandeling i.v.m. hypoxemie
 • Pulmonale hypertensie

Longfibrose

 • Histologisch of radiologisch beeld van een UIP in het kader van een IPF, onafhankelijk van FVC (gezien de lange wachttijd in Nederland lijkt het in onverstandig pas te verwijzen bij verslechtering zoals wordt aanbevolen in de 2011 ATS/ERS IPF statement)
 • Histologisch of radiologisch beeld van een UIP in het kader van een systeemziekte indien er geen tekenen zijn van actieve systeemziekte in andere organen
 • Histologisch beeld van fibrotische NSIP of elke NSIP met gedocumenteerde achteruitgang in longfunctie of 6MWT (ondanks behandeling)

Pulmonale hypertensie

 • NYHA klasse III or IV en slechte respons op behandeling
 • Snel progressieve ziekte ( bv achteruitgang in 6MWT of lage 6MWT: <350 m)
 • Noodzaak tot behandeling met intraveneuze prostacyclines
 • Diagnose pulmonary veno occlusive disease (PVOD) of pulmonale capillaire hemagiomatose (PCH)

Sarcoïdose

NYHA klasse III or IV en een van de volgende:

 • Hypoxemie in rust
 • Pulmonale hypertensie of Rechteratrium druk> 15 mm Hg

Overige zeldzame longziekten ziekten (bijvoorbeeld LAM, LCH)

Indien behandeling faalt, kan er een indicatie voor longtransplantatie kan ontstaan bij:

 • NYHA klasse III or IV
 • Hypoxemie in rust

Contra-indicaties

De belangrijkste contra-indicaties zijn onder andere:

 • Actieve of gemetastaseerde maligniteit, plaveiselcel/basaalcelcarcinoom van de huid uitgezonderd

 • Actief roken of actief gebruik nicotinevervangers (inclusief e-sigaretten) of rookstop <6 maanden

 • Gebruik van drugs, inclusief methadon <12 maanden geleden

 • Onbehandelbare psychiatrische aandoeningen of onvoldoende draagkracht

 • Epilepsie

 • Intolerantie voor immuunsuppressie.

 • Onbehandelbare deconditionering

Bij twijfel zijn wij altijd laagdrempelig bereid tot overleg.

Verwijzingsdocumenten

Wilt u bij een verwijzing naar het longtransplantatiecentrum graag het volgende meesturen:

 • Informatie over de huidige situatie
 • Actuele medicatie, indien relevant medicatiehistorie
 • Alle relevante brieven, indien van toepassing ook van andere specialismen
 • Recente longfunctie en longfunctiebeloop over de jaren, indien beschikbaar bodybox meting
 • Recente 6 minuten looptest, indien beschikbaar
 • Beeldvorming (X-Thorax, CT-thorax) op gegevensdrager. Indien van toepassing beloop over de tijd.
 • Indien van toepassing alle kweekuitslagen inclusief gevoeligheidsspectrum

Adresgegevens bij verwijzing:

Erasmus MC
Secretariaat Afdeling Longtransplantatie
Rg 420k
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
Faxnummer 010-703 56 95

E-mailadres bij digitaal verwijzen:
secretariaat.lotx@erasmusmc.nl