Wie komen in aanmerking voor een longtransplantatie?

Patiënten die het meest in aanmerking komen voor een longtransplantatie, zijn patiënten die in het eindstadium zitten van één van de volgende longziekten:

 • Taaislijmziekte (Cystic Fibrose)

 • Bronchiëctasieën
 • Longemfyseem/COPD

 • Longfibrose
 • Pulmonale (arteriële) hypertensie

Wie komen niet in aanmerking?

De belangrijkste redenen waarom patiënten niet voor transplantatie in aanmerking komen, zijn:

 • De longaandoening is (nog) niet ernstig genoeg is of is nog niet maximaal behandeld

 • Er is sprake van ernstige infecties (zoals TBC) of oncontroleerbare infecties

 • Orgaanfalen, anders dan longfalen

 • Ernstige botontkalking

 • Actieve of recent doorgemaakte kanker

 • Actief roken of gebruik van nicotinevervangers, of persisterende verslavingsneiging

 • Alcoholmisbruik of andere (drugs)verslavingen, of persisterende verslavingsneiging

 • Ernstige geestelijke ziekte

 • Onvoldoende conditie

 • Ernstig ondergewicht of overgewicht, BMI <20 of >30

 • Onvoldoende spierkracht, die niet te corrigeren is

 • Onvoldoende motivatie

 • Er sprake is van eerdere therapie-ontrouw of verminderd ziekte-inzicht

Het transplantatieteam neemt hierover de eindbeslissing na zorgvuldige afweging van de laatste inzichten.

Persoonlijke afwegingen voor een longtransplantatie

Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen, dient u de voordelen van een longtransplantatie goed af te zetten tegen de nadelen. Een belangrijk voordeel is uiteraard dat dit een levensverlengende behandeling is. U krijg een betere kwaliteit van leven, uw kortademigheid zal afnemen en u heeft meer energie.

De belangrijkste nadelen van een transplantatie zijn het levenslange gebruik van medicijnen tegen afstotingen en de bijwerkingen daarvan. Ook is er het risico op infecties en andere complicaties. U zult vaak naar het ziekenhuis moeten komen. Om uw persoonlijke afwegingen beter te kunnen maken, bieden wij alle transplantatie-kandidaten de mogelijkheid tot lotgenotencontact. Hun ervaringen kunnen u wellicht helpen bij uw besluitvorming.

Aanmelden bij het centrum voor longtransplantatie

Wanneer uw behandelend (long)arts vermoedt dat u misschien in aanmerking komt voor een longtransplantatie meldt hij of zij u aan bij het centrum voor longtransplantatie van het Erasmus MC. Ons longtransplantatieteam beoordeelt uw beschikbare medische gegevens. Op basis daarvan wordt besloten om u eventueel uit te nodigen op de polikliniek Longtransplantatie. Deze eerste oriënterende fase neemt vaak meerdere polikliniekbezoeken in beslag. Dit is nodig voor een zo veilig en succesvol mogelijk transplantatietraject.

Eerste polikliniekbezoeken

De longtransplantatiearts licht u tijdens het eerste polikliniekbezoek uitgebreid voor over de (on)mogelijkheden van een eventuele longtransplantatie. De longtransplantatie-verpleegkundige of de verpleegkundig specialist geeft u aansluitend nog aanvullende informatie. Samen brengen zij uw medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand uitvoerig in kaart. Het kan zijn dat de fysiotherapeut in deze beginfase een 6-minuten looptest met u wilt doen. Als het wenselijk is nemen we ook alvast bloed bij u af.

Neem iemand mee naar het eerste gesprek

In de voorbereidende fase krijgt u veel informatie te verwerken. Het is daarom prettig om iemand mee te nemen naar uw bezoeken. Via deze website geven wij patiënten de mogelijkheid om alle informatie thuis nog eens rustig terug te lezen. U heeft tijd nodig om alle informatie en de behandelingen goed te kunnen begrijpen. Wanneer zowel u als het (multidisciplinaire) longtransplantatieteam beiden van mening zijn dat longtransplantatie een goede optie voor u is, kan er besloten worden tot screening.