De meest voorkomende symptomen van infectie en afstoting zijn kortademigheid en een verminderde inspanningstolerantie – u wordt snel moe of benauwd. Neem deze klachten altijd serieus.

Neem ná longtransplantatie direct contact op met het longtransplantatie team als:

 • De astmamonitor een waarde aangeeft onder uw uitgangswaarde
 • U kortademig bent
 • Uw temperatuur 38° of hoger is
 • U last heeft van aanhoudend braken of diarree
 • U twijfelt over een klacht

Neem uw klachten altijd serieus en bel ons!

Bij spoed belt u overdag met:

 • 06 5003 3061 voor de verpleegkundig specialist
 • of 06 50032148 voor de gespecialiseerde verpleegkundige longtransplantaties.

Afstoting en infectie

Een transplantatie is een grote ingreep. Rondom de transplantatie kunnen zich, naast de normale operatierisico’s, diverse specifieke complicaties voordoen. Het belangrijkste probleem na een transplantatie is de kans op afstoting van de nieuwe long(en). Dit wordt ook wel ‘rejectie’ genoemd. U krijgt veel medicijnen om dit proces tegen te gaan. Deze medicijnen remmen echter ook de afweer van het lichaam tegen (soms ernstige) infecties. Een afstoting of infectie gaat meestal gepaard met klachten die zich op de volgende manier kunnen uiten:

 • Een vermindering van de longfunctie
 • Kortademigheid
 • Een grieperig gevoel
 • Een temperatuur boven de 38° C en/of meer hoesten en opgeven van sputum

Het onderscheid tussen een infectie en afstoting is met name te zien op stukjes longweefsel (biopten). Als bovenstaande klachten zich voordoen, zal er in de meeste gevallen een kijkonderzoek in de long verricht worden (bronchoscopie), waarbij stukjes weefsel worden afgenomen. Als er sprake is van afstoting kan dit meestal goed behandeld worden met extra medicijnen. Is er sprake van een infectie dan zullen we deze gericht met antibiotica behandelen.

Acute- of chronische afstoting

Wanneer het afweersysteem niet voldoende wordt onderdrukt, blijft er een risico bestaan van acute afstoting van de long. Een acute afstoting is vaak (deels) omkeerbaar als we hier op tijd bij zijn. Op termijn bestaat er ook een risico op chronische afstoting van de long. Bij chronische afstoting gaat de functie van de long langzaamaan steeds verder achteruit, en helaas is dit proces niet omkeerbaar.

Mogelijke klachten en problemen na longtransplantatie

  • Afstoting van de nieuwe long(en). Dit gaat bijna altijd gepaard met een vermindering van de longfunctie. Meestal herstelt deze na een behandeling met medicijnen.

  • Bacteriële infecties, vooral van de luchtwegen. Daarnaast komen vaker virusinfecties voor, zoals verkoudheid/griep en gordelroos. Ook schimmelinfecties komen voor.

  • Het kan zijn dat u door het medicijngebruik tijdelijk of blijvend suikerziekte krijgt.

  • Versnelde botontkalking, waardoor vooral de ruggenwervels minder stevig kunnen worden, met als gevolg pijnklachten en moeilijkheden met lopen. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan krijgt u hier na de transplantatie medicijnen voor.

  • Verminderde functie van de nieren. Dit kan in méér of minder ernstige mate optreden. Soms is hiervoor nierdialyse of een niertransplantatie nodig.

  • Grotere kans dan normaal op kanker (met name lymfklier- en huidkanker). Dit komt omdat de medicijnen de afweer van uw lichaam verminderen.

  • Hoge bloeddruk, waarvoor extra medicijnen nodig zijn.

  • Verandering van het uiterlijk (opgeblazen hoofd en nek, snel blauwe plekken, dunne huid). Ook dit is een gevolg van de medicijnen die u slikt.

  • Trillen van de handen en kramp in de vingers of beenspieren. Daarnaast kan er sprake zijn van verminderde spierkracht (met name in de benen).

  • Overmatige groei van het tandvlees, waarvoor een ingreep door de tandarts of kaakchirurg nodig kan zijn.

  • Depressieve klachten of relatieproblemen.